Regulativ

 

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser over for dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser.

Regulativet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune.

Bemærk nyt regulativ pr. 9. juli 2021.

Godkendt og gældende regulativ