Roslev Vandværk

Roslev Vandværk blev stiftet d. 10. maj 1912, og etableringen af værket beløb sig til 15.857,- kr. som skulle forrentes med 4%.

Et gammelt moderne vandværk
1990 var året hvor et nyt moderne vandværk blev etableret på Fælhøjvej, Jebjerg, hvorfra vandet til Roslev bliver hentet ved hjælp af 250 mm rør.  Etableringen af det nye værk kostede godt tre millioner kroner, og Roslev Vandværk fremstår i dag som et moderne vandværk med egen nødstrømsforsyning og en kapacitet på 300 - 400 kubikmeter dagligt.

Roslev Vandværk har siden 1990 udskiftet alle gamle jernrør med moderne plastrør, hvorfor værket næsten ingen reparationsomkostninger har.

Modernisering af vandværket efterår 2015
I 2015 er året, hvor der bliver bygget ny hal til to tanke i rustfrit stål på hver 150 kubikmeter, de to tanke erstatter vores gamle tank som er af beton.

Der udover har vi sat nye pumper op til udpumpning.

Det hele har kostet omkring tre milioner kroner. 

Udskiftning af vandmålere
Vandværket er i 2016 begyndt at udskifte de gamle vandmålere med nye vandmålere, fjernaflæste, købt hos Kamstrup.

200 målere blev udskiftet i 2016 og resten udskiftes med 200 vandmålere pr. år over de næste 3 år.