Måleraflæsning

Alle vandmålere fjernaflæses af Vandværket.

Den årlige aflæsning, med henblik på opgørelse af forbrug, sker hvert år den 31. december.

Herudover aflæses i slutningen af hvert kvartal med henblik på at opdage evt. vandspild.

Når vi kører ud og fjernaflæser, gør vi det i en bil, der er tydeligt mærket med "Roslev Vand - Fjernaflæsning".

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her

HUSK at det stadig er husejer som skal vedligeholde egen vandmåler og tilhørende dele, uanset om den sider i en brønd eller indenfor.