Måleraflæsning

Alle vandmålere fjernaflæses af Vandværket.

Den årlige aflæsning, med henblik på opgørelse af forbrug, sker hvert år den 31. december.

Herudover aflæses i slutningen af hvert kvartal med henblik på at opdage evt. vandspild.

Når vi kører ud og fjernaflæser, gør vi det i en bil, der er tydeligt mærket med "Roslev Vand - Fjernaflæsning".

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her