Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 26. februar 2019 

Formandens beretning:
Vi har skiftet 225 målere og vi tager resten i maj måned, der er ca. 150 stk tilbage. 

Vi kører ca. 70 km for at aflæse alle målere, det tager 2,5 time og når vi er færdige bliver det nok ca. 100 km

Vi har mistet 2 kunder fordi husene er væltede, hvilket giver problemer med at få tilgodehavende ind.

Efter sommerferien 2019 skal vi finde ca. 400 stk. stophaner, hvilket er halvdelen af alle stophaner. Resten skal finde næste år (år 2020). Fristen er flyttet til 2022

Vi skal rundt og markere hoved stophaner med et blå rør i plast har købt 10 stk. ca. 200 kr. pr. stk.

Nybygning på vandværk giver problemer med svamp, har lavet aftale med tømreren om at de laver et hul ca. 1 meter oppe og de vil fjerne den bjælke som er mest angrebet og det koster ikke noget for os

Næsten altid en kunde der har en rør skade når vi kører rundt en gang i kvartalet. Vi tager kontakt til dem.

Vi skal ikke tage så mange prøver de næste 3 år fordi vi har noget godt vand.

Vandværket køre rigtig godt, vi har fået lavet nogle flere alarmer, så er vi sikret noget mere. Vi har bestilt en antenne for der er noget galt med sendeforhold.

Vi blev kaldt til møde i Skive kommune om en vandfond vi skulle betale ca. 100 kr. pr hus, men de har nu trukket sig uden begrundelse.

Vi skal til at købe mere jord rundt om vandværket, fra 2022 skal der være 50 m fra vores boring. Nu har vi kun 25 m, og det skal være i orden inden 2022.

Vores vand er steget med 80 øre fra 1. januar.

Har været til møde om skov og sti ud til naturstien sammen med Jebjerg gruppe ved Kurt og Bugge fra SME for at lave nogle gang sti og cykelsti og skov omkring vandværk, derfor er vi interesseret.

Vi har haft en stor rør skade på Sallingsundvej 70 som kostede ca. 20.000kr

Beretningen blev godkendt.

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2018, som blev godkendt.

Budgettet for 2020 blev godkendt.

Valgt til bestyrelsen:
Karl Ejner Majlandt (genvalg) og Martin Kamp Nielsen (genvalg)

Valg af suppleanter:
Leif Holmgaard Pedersen (genvalg) og Flemming Hansen (genvalg)

Valg af revisor:
Håkon Skov (genvalg) og Janni Berg Christensen (genvalg).

Som revisorsuppleanter blev Eva Rubin Krogh (genvalg) og Jens Anker Nielsen (nyvalg) valgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Du kan læse hele formandens beretning her.
Du kan se dagsorden for generalforsamlingen her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2018

Formandens beretning:
Udskiftning af målere skulle begynde juni 2017, men på grund af smedens sygdom, blev det udsat til efter sommerferien. Arbejdet med at udskifte de 202 målere var gennemført midt i september. De næste 200 målere bliver leveret i begyndelsen af april 2018.

Når vi er færdige med udskiftning af alle målere i 2019, har vi mulighed for at lave en aftale med et firma, som kan aflæse uden at skulle ud at køre. Det koster 100 kr. pr. forbruger pr. år, så monterer firmaet antenner, aflæser og udfører al slags service.

Vi har købt ny indgangsdør til vandværket med sms kode. Vi har fået drænet rundt om gavl og den lange side, og det virker godt, da fugten inde i gipsvæggen er væk.

Døren i det gamle pumperum skal skiftes.

Gulvet har fået nogle underlige mærker efter at vi har spildt noget vand. Gulvet er nu malet om.

Alle private vandværker var inviteret ud for at se Vihøj Vandværk og efterfølgende vores vandværk. Der kom 28 personer, der godt kunne se, at der var 10 millioner til forskel i udgifterne. Arrangementet sluttede med smørrebrød og øl/vand.

Vi har været på kursus i Jebjerghallen for at høre om it sikkerhed, og der bliver meget at se til. Der sker rigtig mange ændringer, f. eks. skal adgangskoden ændres hvert kvartal. Rigtig mange oplysninger skal skjules. Det kommer I til at høre meget mere om næste år, da det skal være på plads den 25. maj 2018.

I forbindelse med digitalisering af vandværksledninger mv. skal vi have fundet alle hovedstophaner, stikstophaner og brønde, så vi ved præcis hvor de er. Det skal ske inden juli 2019 og medfører en udgift på ca. 60-70.000 kr.

Så har vi endelig fået godkendt vores nye vandprøve program i 5 år, det bliver en meget dyrt post for vandværket. Vi har nu kontrakt med Højvang Laboratorium.

Vandprisen sættes op med 80 øre plus moms fra 2019, det er ikke steget siden år 2000.

Beretningen blev godkendt.

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2017, som blev godkendt.

Takstbladet for 2019 der byder på en stigning på 80 øre pr. m3 blev godkendt.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

Valgt til bestyrelsen: 
Genvalgt blev Harry Mortensen, Hans Godtfred Hansen og Poul Erik Christensen.

Valg af suppleanter:
Genvalgt blev Leif Holmgaard Pedersen og Flemming Hansen.

Valg af revisor:
Håkon Skov (genvalgt) og Janni Berg Christensen (nyvalgt).

Som revisorsuppleanter blev Eva Rubin Krogh og Ivan B. Andersen valgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Du kan læse hele formandens beretning her.
Du kan se dagsorden for generalforsamlingen her.