Roslev Vandværk er...

Roslev Vandværk er et moderne vandværk, som overvåges konstant og vedligeholdes efter behov. Målet er at levere en ren og stabil vandforsyning, som lever op til de krav vi alle med rette kan stille til vores drikkevand.

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Skive Kommune, som er den tilsynsførende myndighed.

Du kan læse meget mere om vandværket her.