Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området. Vi er f.eks. opdateret med alle relevante kurser, herunder driftsassistentprøven.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Harry Mortensen
Formand
Tlf. 22 79 62 85
[email protected]

Martin Kamp Nielsen
Næstformand
Tlf. 21 27 67 34
[email protected]

Poul Erik Christensen
Sekretær
Tlf. 40 14 95 60
[email protected]

Rene Lillelund Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 22 11 13 20
[email protected]

Hans Godtfred Hansen
Driftsansvarlig
Tlf. 20 95 79 09
[email protected]