Selvaflæsning

Der er lukket for indberetning af selvaflæsning på hjemmesiden i øjeblikket.

Hvis du ikke fik afleveret din aflæsning, skal du henvende dig til vandværket. Vi gør opmærksom på at vi opkræver et gebyr, når du afleverer din aflæsning for sent. 

Da vi pt. er ved at overgå til fjernaflæste målere, vil der være forbrugere som ikke modtager aflæsningskort. 

Hvis du stadig har den gamle blå måler monteret, modtager du et selvaflæsningskort, (husk at se i e-boks). Du skal indberette på samme måde som du plejer at gøre.

Fjernaflæsning af vandmålere sker hvert år i uge 1.

Når vi kører ud og fjernaflæser gør vi det i en bil, der er tydeligt mærket med "Roslev Vand - Fjernaflæsning".

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.